University of Utah

University of Utah

University of Utah

Представление

Колежът по хуманитарни науки е вторият по големина в кампуса и е в основата на мисията на University of Utah и опита на висшето образование. Състои се от седем академични департамента и осем интердисциплинарни центъра, включително два Национални ресурсни центъра (Азиатски център и Център за латиноамерикански изследвания) и един Национален езиков ресурсен център, разположен във Втория език за обучение и изследователски център.

Колежът също така е домакин на множество интердисциплинарни програми, включително изследвания за мир и конфликти, международни изследвания и национално призната програма за хуманитарни науки за околната среда. Колежът си сътрудничи в научноизследователска и преподавателска дейност с департаменти и колежи в целия университет.

Хуманитарните науки ни учат да поставяме под въпрос света около нас, за да разберем по-добре мястото си в него. В хуманитарните науки ние се стремим да разберем нюансите на културните проблеми, да интерпретираме човешкия опит и да оценим силата на думите и идеите. Изучавайки хуманитарни науки, ние разширяваме нашите исторически, етични, социални и международни перспективи, като същевременно се подобряваме интелектуално и творчески.

Местоположения

Местоположения
  • Salt Lake City

    Presidents' Circle,201, 84112, Salt Lake City

    Въпроси