Keystone logo
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Представление

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro , базиран във Вила Реал, е институция, ориентирана към създаването, предаването и разпространението на култура, знание и наука. Разположен в развиващ се регион, той насърчава предприемачеството, в тясна връзка с общността, нейните органи, институции и бизнес структура, задълбочава научните познания, разработва технологии и се стреми да отговори на глобални, национални и регионални проблеми.

Инсталиран в еко-кампус, който интегрира една от най-големите ботанически градини в Европа, той разполага с модерни съоръжения, библиотеки, лаборатории, онлайн услуги, спортно оборудване и предлага множество възможности в областта на културата, достъпни за своите студенти, преподаватели и изследователи и други работници, както и обществото като цяло. Има услуги за социално действие, които се стремят към високи постижения, позволявайки достъп до стипендии, модерни университетски резиденции, столове, ресторанти, компютърни зали и подкрепа в областта на медицината, психологията и храненето. Студентите от UTAD са важни активи в академичния живот.

Местоположения

  • Vila Real

    Quinta de Prados Vila Real, 5000-801, Vila Real

Въпроси