© TESS
University of Lille

University of Lille

University of Lille

Представление

МРЕЖАТА ASC

5 европейски университета, партньори на ASC от 2005 г. насам, работят съвместно за проектиране и осъществяване на съвместен магистърски курс по Advanced Spectroscopy in Chemistry:

 • Университет Алма Матер от Болоня, Италия
 • Университет на Хелзинки, Финландия
 • Ягелонския университет в Краков, Полша
 • Университет в Лайпциг, Германия
 • Университет Лил1, Франция (Координираща институция)

Този европейски курс по магистърска програма е финансиран и е присъден от Европейската комисия два пъти за периода 2008-2014 г. и понастоящем за периода 2015-2020 г. и вече е високо признат. Програмата включва задължителна мобилност в консорциума на ASC и се преподава на английски език във всички университети.

През годините консорциумът ASC разработи връзки с 14 асоциирани партньори: глобални индустриални партньори, произвеждащи спектрометри ( Bruker, Magnetech ), както и клъстери за регионална конкурентоспособност ( MATIKEM в Лил, NEU в Лайпциг ). Беше създадено и привилегировано партньорство с големи научноизследователски центрове като Синкротън СОЛЕЙЛ във Франция и ЕЛЕТТРА в Италия.

Тази голяма академична и индустриална мрежа обединява състоянието на най-съвременната техника и опит, за да предложи на чуждестранните студенти висококачествена образователна програма, обхващаща прилагането на спектроскопски техники за химията в широк смисъл, което води до кариера в химическия анализ и характеризиране на структурата на материалите в областта на молекулярния синтез, биологията, нанотехнологиите, моделирането, аптеката, зелената химия, материалите и устойчивите енергии.

59280_ScreenShot2017-10-27at11.35.01AM.png

АДМИНИСТРАЦИЯ

Консорциумът ASC се координира от университета Lille1.

 • Правен представител: президент Жан-Кристоф Камарт
 • Координатор на мрежата: проф. Силвайн Кристол
 • Административен мениджър: Francine Chanier
 • Секретар по академичните въпроси: Ауд Зеглин

СЪВЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програмният съвет ръководи разработването и изпълнението на програмата и действа като форум за консултиране и сътрудничество за изпълнението на програмата ASC чрез партньорските институции. В съответствие с правилата за обучение и зачитането на правомощията за вземане на решения от управителните съвети, както е предвидено за всеки партньор, програмният съвет носи основната отговорност за:

 • Съгласяване на критериите за прием на кандидатите за програмата (студенти и поканени учени),
 • Избирайки студенти и поканени учени,
 • Надзор на разработването и доставката на програмата, включително осигуряване на качеството,
 • Мониторинг на постиженията, напредъка и оценката на учениците,
 • Допринасяне и одобряване на доклади до Европейската комисия и други донори за отпуснатите безвъзмездни средства за проекти за сътрудничество.

Членовете на борда на програмата: координатор на мрежата, 5 местни координатори и участие с консултативен капацитет на административни членове от всеки партньорски университет и 2 студенти.

Местоположения

 • Lille

  Université Lille 1 Cité scientifique, Bâtiment C3 Villeneuve d’Ascq cedex, F-59655, Lille

 • Kitzscher

  Universität Leipzig Johannisallee 29, D-04103, Kitzscher

  • Helsinki

   University of Helsinki (FI) PL 55 (A. I. Virtasen aukio 1) Office: A428, 00014, Helsinki

   • Krąków

    Jagiellonian University Ul. Ingardena 3, 30-060, Krąków

    • Bologna

     Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, , Bologna

     Въпроси