University of Cinema Studies

University of Cinema Studies

University of Cinema Studies

Представление

Universidad del Cine , известен в бизнеса като FUC, е частен национален университет, създаден през 1991 г.

В продължение на 30 години основната му мисия е да осигури най-високото академично и технологично ниво в областта на киното, видеото, визуалните изкуства, визуалната комуникация, както и обучението на учители по всяка от тези дисциплини, в рамките на глобална рамка на хуманистичното обучение, в рамките на което изкуството , литературата, универсалната култура и знанията на други езици са толкова важни, колкото специфичните технически знания.

Местоположения

Местоположения
  • 1201

    Azcuénaga,1129, C1115, 1201

    Програми

    Въпроси