University of California Santa Barbara College of Creative Studies

University of California Santa Barbara College of Creative Studies

University of California Santa Barbara College of Creative Studies

Представление

От 1967 г. Колежът по творчески изследвания (CCS) предлага малка интелектуална общност от отдадени студенти и преподаватели, разположени в рамките на голям изследователски университет. Студентите от CCS и техните преподавателски съветници работят заедно, за да разработят план за обучение, който насърчава студентите да поемат рискове, да изследват и развиват своята страст. Независимо дали произвежда творческа работа или провежда оригинални изследвания, учениците са вдъхновени и овластени да направят значителен принос в своята област чрез създаване на нови знания.

Мисията на CCS е да наеме най-талантливите и въображаеми студенти и да им осигури интелектуална среда и съвети, които им позволяват да преминат бързо от потребителите на знания към колеги в акта на човешкото творчество в изкуствата и науките.

Местоположения

Местоположения
  • Santa Barbara

    UCEN Road,1, 93106, Santa Barbara

    Въпроси