University of Baltimore College of Public Affairs

University of Baltimore College of Public Affairs

University of Baltimore College of Public Affairs

Представление

Ние сме единственият колеж в Мериленд, посветен на обществените услуги! Обучение на обществените лидери на бъдещето. Утрешното работно място е дори по-сложно от днешното. Колежът по връзки с обществеността подготвя решаващите проблеми, които ще анализират политиката и ще ръководят публични, нестопански, здравни и организации от бъдещия сектор.

Нашите преподаватели са известни експерти в своите области. Те включват група от стипендианти от Националната академия за публична администрация, петима носители на наградите на Съвета на регентите на Университетската система на Мериленд, стипендиант на Фулбрайт, надарен професор и многобройни стипендианти от Центъра на Шафер. В класната стая те настояват да анализирате актуалните въпроси на днешната политика, за да информирате своя принос към утрешните национални и международни обществени дела. Нашите академични програми се възползват от различията на университета в публичната администрация, наказателното правосъдие и здравеопазването и човешките услуги.

Местоположения

Местоположения
  • Baltimore

    North Charles Street,1420, 21202, Baltimore

    Въпроси