National University Villa Maria

National University Villa Maria

National University Villa Maria

Представление

Институционалният стратегически план (PEI) произхожда от процес на планиране, насърчаван от властите на Националния университет във Вила Мария, с цел да се определи набор от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, които позволяват на UNVM да изпълни своята мисия и да реализира своите визия за бъдещето в контекста на ускорени политически, икономически, социални и технологични промени.

Местоположения

Местоположения
  • Villa María

    Entre Ríos,1431, , Villa María

    Програми

      Въпроси