Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Представление

Сега Международният университет в Агадир има четири магистърски училища. Той е признат за превъзходството на своите иновативни методи за преподаване в Северна Америка и изключителния университетски университет. ISIAM е първото частно висше училище в Мароко, което е приело северноамериканска образователна система. В свят, който продължава да преживява множество промени, икономическите, технологичните и социалните предизвикателства са все по-трудни за посрещане.

За да се справят успешно с тези предизвикателства, уменията на младите хора трябва да придобият нов тласък. Следователно ролята на университетите е длъжна да се развива към нова концепция за висше образование и нова философия на научните изследвания. Ние изградихме нашия университет на четири основни принципа: мащабируеми програми, иновативни педагогики, интензивна международна мрежа и насоки за научни изследвания. Отвъд тези стратегически ориентации, нашите ценности поставят ученика в центъра на нашите притеснения. Той е едновременно актьор и получател на обучението си.

Местоположения

  • Agadir

    Agadir, Мароко

    Въпроси