University of Notre Dame

University of Notre Dame

University of Notre Dame

Представление

Мисията на Архитектурното училище е да образова лидери в класическата архитектурна традиция и да се справи с критичните проблеми, пред които е изправена изградената среда, чрез изследвания, професионална дейност и обществено обслужване. Училището се стреми да бъде водещ глас в академичните, професионалните и непрофесионални дискусии за това как хората трябва да живеят заедно (урбанизъм) и да строят (архитектура), което оформя учениците да конструират едно бъдеще, едновременно по-хуманно, функционално и красиво.

Педагогиката на програмата се основава на предположението, че при проектирането на градове и градове, квартали, домове, офиси и паркове архитектурата трябва да отразява най-високите ни стремежи.

Училището по архитектура подчертава навременните и вечни принципи, които насърчават красотата, общността и устойчивостта. Използвайки както най-новите технологии, така и изпитани във времето техники, които бяха от решаващо значение за изграждането на практики преди индустриалната революция, когато устойчивостта беше необходимост, училището се утвърди като основна сила в съвременното зелено движение.

Местоположения

  • Notre Dame

    Notre Dame, Съединени Американски Щати

    Въпроси