The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

Представление

Мисия

Мисията на Инженерния колеж е да предоставя изключителни възможности за образование и изследвания и услуги на мултикултурната общност в нашия регион, нацията и извън нея.

зрение

Да бъдем водещ инженерно-изследователски колеж, служещ като икономически двигател и разработчик на работна сила за региона, държавата, нацията и глобалната среда.

Факти

UTSA College of Engineering Facts

Инженерният колеж предвижда да се превърне в международно призната образователна организация с интензивно научноизследователска дейност, която да служи като икономически двигател за местния регион и разработчик на работна сила за нацията чрез високи постижения в научните изследвания и образованието.

акредитация

Бакалавърските програми по биомедицински, граждански, компютърни, електрически и машиностроене са акредитирани от Комисията за инженерна акредитация на ABET, Inc., http://www.abet.org.

Местоположения

Местоположения
  • San Antonio

    UTSA Circle,1, 78249, San Antonio

    Въпроси