The George Washington University School of Media and Public Affairs

The George Washington University School of Media and Public Affairs

The George Washington University School of Media and Public Affairs

Представление

Училището за медии и връзки с обществеността (SMPA) е основен момент в политическата комуникация, журналистика и медии. Като единствено по рода си училище в столицата на политиката и медиите, SMPA превъзхожда това, че вкарва Вашингтон в класната стая. Общността SMPA се възползва от достъпа до обширна мрежа, събития с политически и медийни лидери и отлично място за изследване на взаимодействието на медиите и политиката.

В ерата на драматични промени и претоварване с информация ние предоставяме необходимите умения, теория, етика и опит, за да общуваме ефективно и да вдъхновяваме промяната. Нашите преподаватели са най-добрите учени и професионалисти в своите области, като внасят богат опит и мрежи от знания в класната стая и извън нея. Нашите възпитаници са лидери в застъпничеството, политиката, бизнеса и журналистиката и нашите студенти ангажират света около тях чрез стажове и достъп до лицата, вземащи решения, лидерите на общността и брокерите на власт.

Местоположения

Местоположения
  • Washington

    21st Street Northwest,805, 20052, Washington

    Въпроси