Texas A&M University Kingsville College of Education and Human Performance

Texas A&M University Kingsville College of Education and Human Performance

Texas A&M University Kingsville College of Education and Human Performance

Представление

Колежът по образование и човешко представяне (CEHP) подготвя професионалисти за отговорни и лидерски позиции в глобалното общество. Преподавателите и служителите са посветени на това да дадат възможност на студентите да постигнат високи академични, професионални и етични стандарти, които насърчават постиженията на учениците и ученето през целия живот. Програмите подготвят учениците за успех в професионалната им кариера чрез интегриране на технологии, оценяване на многообразието и популяризиране на автентични приложения на знанието.

Texas A & M-Kingsville е най-големият университет в Южен Тексас, предлагащ повече академични програми и степени, осигуряващ по-добри условия за обучение и живот, прави повече изследвания, отпуска повече стипендии и дава по-успешни завършили от всеки друг колеж или университет в региона.

Местоположения

Местоположения
  • Kingsville

    Kingsville, Съединени Американски Щати

    Въпроси