Sophia University

Sophia University

Sophia University

Представление

Разпространението на новата коронавирусна инфекция в световен мащаб налага промени в начина, по който трябва да бъде университетското образование. По -специално, ограничаването на реалния обмен в чужбина беше болка за Sophia University , който насърчава глобализацията, но ние предоставихме подкрепа не само на чуждестранни студенти в Япония, но и в чужбина, съсредоточени върху нашите задгранични бази. По -специално, центърът ASEAN Hub в Банкок, който създаде бизнес компания с цел по -нататъшно съживяване на образователните функции от миналата година, работи за продължаване на бизнеса си, като въведе пълни онлайн класове.

Най -голямата промяна, причинена от катастрофата с короната, е бързият напредък на онлайн достъпа до университетите по целия свят. В резултат на това можем да очакваме безпрецедентен обмен на изследвания, като например отдалечени покани на преподаватели, които провеждат авангардни изследвания в задгранични университети. Нашият университет също работи за установяване на такава възможност като система.

Местоположения

  • Chiyoda

    Chiyoda, Япония

    Въпроси