Sinergija University

Sinergija University

Sinergija University

Представление

Sinergija University е академична институция, основана през 2005 г., въз основа на одобрението на Министерството на образованието и културата на Република Сръбска и с подкрепата на университета Singidunum от Белград. Университетът е висше учебно заведение, което предлага на своите студенти съвременни учебни програми и методи на преподаване, наподобяващи тези на известните университетски центрове. Нашата цел е да дадем възможност на младите хора да бъдат конкурентоспособни на пазара и да вървят в крак със съвременните тенденции и бизнес тенденции.

Учебните програми на университета са хармонизирани с принципите на Болонската декларация и включват Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Всички наши учебни програми са проектирани да отговарят на нуждите на съвременната бизнес среда, като лекциите се провеждат в висококачествени съвременни помещения от над 300 изтъкнати преподаватели от страната и чужбина. Университетът успешно си сътрудничи с изявени висши учебни заведения от Европа и региона.

Местоположения

  • Bijeljina

    Raje Banjičića, 76300, Bijeljina

    Въпроси