South East European University

South East European University

South East European University

Представление

Университета на Югоизточна Европа е частна, обществена нестопанска висше учебно заведение, която се състои от факултети, центрове и институти, специализирани в социално-икономическите науки.

Факултетите са организирани породи в рамките на факултета и същите функционират чрез съвета на факултета и университетската политическа рамка, одобрена от Управителния съвет на университета или Изпълнителния комитет. Университета на Югоизточна Европа се състои от пет секции: Факултет по съвременни науки и технологии, Факултет по езици, култури и комуникация, юридически факултет, Факултет по публична администрация и политически науки и Факултет по бизнес и икономика.

Мисията на Университета е определена с Устава (1 декември 2008 г.), се придржаува към настояването за постигане изключителна учебна и учебно-изследователска работа в системата на висшето образование в Република Македония, чрез предлагане на равни възможности за всички, на базата на справедливост и заслуги. Активно сътрудничество с други университети, както в Република Македония, така и с меѓунродни университети, което е един от ключовите елементи на мисията на университета.

Основната цел, според която университет се ръководи и управлява е да допринесе за висшето образование на албански език, чрез взаимно междуетническо разбирателство и да осигури повеќејзичен и мултикултурен подход в преподаването и научните изследвания чрез разработването на учебни програми в съответствие с европейските и международните стандарти.

Управляващ орган на университета съвет на университета, ректор, Сената и Ректорскиот съвет.

Университета на Югоизточна Европа е класирана на трето място на държавно ниво между 19 университети в Република Македония. Това класиране реализират външните евалватори от Университета на CIO Тонг в Шанхай.

Местоположения

  • Skopje

    Arhiepiskop Angelarij, nr.1, 1000, Skopje

    • Tetovo

      Илинденска бр.335, 1200, Tetovo

    Въпроси