Oklahoma State University College of Education and Human Sciences

Oklahoma State University College of Education and Human Sciences

Oklahoma State University College of Education and Human Sciences

Представление

Нашият новосформиран колеж обединява програми от бившия Колеж по образование, здравеопазване и авиация и Колежа по хуманитарни науки. Хората са в основата на всичко, което правим, за да подобряваме и подобряваме живота.

Колежът по образование и хуманитарни науки е група от ориентирани към услугите преподаватели, персонал, студенти и партньори, които подобряват живота чрез иновативни изследвания, преподаване и ангажираност. С ангажимент за разнообразие и приобщаване, ние напредваме в мисията за предоставяне на земи, като развиваме социално отговорни ученици през целия живот и учени, които служат на другите, за да подобрят образованието, здравето и благосъстоянието на отделни хора, семейства и общности.

Местоположения

Местоположения
  • Stillwater

    Stillwater, Съединени Американски Щати

    Въпроси