© CU Marketing Department
New Vision University

New Vision University

New Vision University

Представление

NVU се стреми да създаде отворена, иновативна среда за сътрудничество, да осигури ангажираност на студентите и да служи на обществото в национален и международен мащаб. Поддържането на равен достъп и справедливост се придържа към разнообразните възможности за образование и обучение през целия живот, ориентирани към учениците. Чрез сътрудничество със заинтересованите страни в гражданското общество, държавата и индустрията, NVU се стреми да разпространява знания и иновации в местните и глобални общности. Ангажирана с изграждането на екологична среда, NVU подкрепя екологичното образование, за да даде възможност на хората да разберат по-добре и да действат съвместно за нейната защита. NVU се ангажира със създаването и разпространението на знания и подготовката на професионалисти в подкрепа на икономическия растеж и устойчивост.

Местоположения

  • Tbilisi

    ლუბლიანას ქუჩა,2/6, , Tbilisi

    Въпроси