Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Moulay Ismail University

Представление

За периода на втория ни мандат (2019-2023) начело на Moulay Ismail University възнамеряваме да водим ясна и прозрачна политика за развитие, основана на консолидация на постиженията и подобряване на пропуските, особено след като резултатите се очакват по време на първия ни мандат са много задоволителни и обнадеждаващи и че трябва да инвестираме повече в екипна работа и синергията на различните участници чрез конкретни действия.

Нашата амбиция е да продължим това, което започнахме през последните четири години, защото днес вярваме, че сме поставили добра диагноза, необходима за още по-високо ниво на университета. Убедени сме, че продължаваме да предоставяме осъществими и конкретни решения на предизвикателствата на този престижен университет, за да го помогнем да го превърнем в велик университет.

Местоположения

  • Meknes

    Meknes, Мароко

    Въпроси