Missouri Valley College

Missouri Valley College

Missouri Valley College

Представление

Насочване на учениците към успех чрез лични инструкции и интелектуални анкети.

ВИЗИЯ: Известен със своята динамична, богато разнообразна и приятелска образователна среда, Missouri Valley College предлага много възможности за израстване в ума, тялото и духа. Факултетите се занимават лично и професионално с подготовката на внимателни граждани за смислен живот и кариера. Основани в свободните изкуства, бакалавърските и аспирантските програми дават възможност на студентите да овладеят интердисциплинарни умения, необходими за успех в глобално общество, основано на знания. Управлението на ресурсите ще поддържа иновативно преподаване, за да стимулира критичното мислене, креативността, естетическата оценка и радостите от ученето през целия живот.

English Language Requirements

Удостоверете владеенето на английски език с Duolingo English Test! DET е удобен, бърз и достъпен онлайн тест по английски език, приет от над 4000 университета (като този) по целия свят.

Местоположения

Местоположения
  • Marshall

    East College Street,500, 65340, Marshall

    Въпроси