Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Представление

Latvia University of Life Sciences and Technologies е висше учебно и научно заведение на Република Латвия, където се провеждат научни изследвания, както и академични и професионални учебни програми.

Основната цел на университета е да създаде интелектуален потенциал за осигуряване на устойчиво развитие на Латвия и нейната провинция, в частност, като същевременно се превърне в съвременен, международно признат и престижен университет, който активно се интегрира в обединеното европейско пространство на висшето образование и наука.

Мисия и визия

Мисия

Създаване на международно конкурентно, иновативно, креативно и устойчиво бъдеще за развитието на обществото.

Визия

Латвийският университет за науки за живота и технологии е модерен, национално и международно признат научен университет - лидер в създаването на иновации, свързани с биоикономиката и свързаните с нея индустрии и в устойчивото използване на природните ресурси в региона на Балтийско море.

Местоположения

  • Jelgava

    Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

    Въпроси