Limestone College

Limestone College

Limestone College

Представление

Мисията на Limestone College е да обучава студенти от различни среди в свободните изкуства и избрани професионални дисциплини. Предоставяйки програми за степен в Южна Каролина и чрез Интернет, Limestone College предлага възможности за личностно и професионално израстване на лица, които може да се затруднят с достъп до висше образование.

В благоприятна, подкрепяща среда, основана на християнски идеали и етични принципи, студентите са предизвикани да станат критични мислители и ефективни комуникатори, които са подготвени за отговорно гражданство, успешна кариера и следдипломно обучение.

Преподавателите и служителите на колежа, академичните и съвместни учебни програми, финансовите ресурси и услугите за поддръжка са посветени на образователен климат, който поддържа високи академични стандарти и възпитава уважението към ученето и красотата, креативността и трудолюбието, толерантността и личната почтеност, енергичната дейност , и духовен размисъл.

Местоположения

Местоположения
  • Gaffney

    College Drive,1115, 29340, Gaffney

    Въпроси