Keystone logo
Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Представление

Kaitseväe Akadeemia (наричана по-долу „Академията“) е национално отбранително висше учебно заведение по смисъла на Закона за професионалното висше образование. Естонското съкращение на Академията е "KVA". Академията е структурно звено на отбранителните сили под прякото ръководство на командващия отбранителните сили. При изпълнение на своите задължения Академията представлява държавата и отбранителните сили.

Името на академията на английски е Естонската военна академия. Английското съкращение на името на Академията е „EMA“. Академията се намира в Тарту. Пощенският адрес на Академията е Riia 12, 51010 Tartu. Академията разполага с два учебни комплекса с локации в Тарту и Виру. Основната задача на Академията е да подготви командирите на отбранителните сили и да развие военна наука с цел осигуряване на устойчивост на управлението на отбранителните сили.

Местоположения

  • Tartu

    Riia,12, 51013, Tartu

    Въпроси