International School for Social and Business studies

International School for Social and Business studies

International School for Social and Business studies

Представление

Ние създаваме бъдещето чрез знания, предприемачество и иновации - В ISSBS създаваме истории за успех. Всички учебни програми присъждат международно акредитирани степени, докато са акредитирани от словенската агенция за осигуряване на качеството (SQAA). Вашата степен ще бъде призната по целия свят, докато SQAA е член на ENQA (Европейска асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование).

Учителите във висшите училища използват активни методи на преподаване и учене. Студентите, които учат в ISSBS, също се възползват от международната среда и възможностите за кариерно развитие. Като аспирант ще имате възможност да публикувате работата си от ToKnowPress, международно академично издателство, и да участвате в годишна международна научна конференция MakeLearn. Програмите ISSBS са международно акредитирани, което показва нашата ангажираност към качеството и зрелостта на нашите операции. Това засилва пригодността за заетост на нашите възпитаници както с местни, така и с международни работодатели.

Местоположения

  • Celje

    Mariborska cesta,7, 3000, Celje

    Въпроси