Huntsville Bible College

Huntsville Bible College

Huntsville Bible College

Представление

Huntsville Bible College ( HBC ) е библейска институция след средното образование, която смята, че е важно да се балансират семейните, църковните и работните задължения, за да се отговори на нуждите на всеки човек по личен начин. Huntsville Bible College , бивш баптистки институт Хънтсвил, е създаден през 1986 г. като институция за висше образование, за да подготви хората да станат проповедници и църковни лидери, като помага на местните църкви да изпълняват своята мисия. За да отговори на бъдещите нужди на студентите и общността, Huntsville Bible College разшири своите програмни предложения в множество области на обучение.

Huntsville Bible College е нетрадиционна институция, която предлага дневни и вечерни класове за възрастни обучаеми в кампуса, онлайн и в събота в малка обстановка. Колежът е лицензиран от Държавния департамент за висше образование в Алабама като частна институция. Той е акредитиран от Асоциацията на библейското висше образование за присъждане на сертификати и асоцииран изкуство, бакалавър по изкуства и магистърски степени.

Huntsville Bible College има разнообразно преподавателско население по пол, етническа принадлежност и вяра.

Местоположения

Местоположения
  • Huntsville

    Oakwood Avenue Northwest,906, 35811, Huntsville

    Въпроси