Harrison Middleton University

Harrison Middleton University

Harrison Middleton University

Представление

Ние от Harrison Middleton University вярваме, че изучаването на хуманитарните науки е едновременно извънвремево и навременно, защото се фокусира върху централните въпроси на човешкото съществуване, трайни дебати, които имат пряко отношение към проблемите, с които се сблъскваме днес. И във време, когато информацията от всякакъв вид е все по-фрагментирана, изучаването на древни и съвременни класики предоставя богат източник на фундаментални знания и обединяващи идеи.

Harrison Middleton University е страхотни идеи, страхотни творби, страхотни разговори, университет за дистанционно обучение, който предлага завършено хуманитарно образование с концентрации в творческа литература, естествознание, философия и религия и социални науки. Harrison Middleton University насърчава стипендиите за преподаватели чрез изследвания, дискусии и разработване на съвместни публикации.

Местоположения

Местоположения
  • Tempe

    South Rural Road,3345, 85282, Tempe

    Въпроси