Great Lakes Institute Of Technology

Great Lakes Institute Of Technology

Great Lakes Institute Of Technology

Представление

Great Lakes Institute Of Technology е посветен на създаването на ориентирана към студентите среда чрез овластяване на хората със знания, практически умения и опит, необходими за постигане на целите в кариерата и живота. Училището се ангажира да предоставя качествени стандарти за образование и обучение чрез програма за непрекъснато оценяване и усъвършенстване.

Местоположения

Местоположения
  • Erie

    Peach Street,5100, 16509, Erie

    Въпроси