EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

EIIS - European Institute of Innovation for Sustainability

Представление

Европейският институт за иновации за устойчивост (EIIS) е академична компания, която проектира иновативни решения за компании, академични среди, институции и предприемачи за улесняване и насърчаване на иновациите за устойчивост. В EIIS хората се свързват, за да постигнат екологична, социална и икономическа устойчивост чрез образование, изследвания, непрекъснато експериментиране. В EIIS няма преподаватели или студенти, а само хора, които се интересуват да гарантират, че ученето вече не е резултат от пасивен процес, а ангажираща дейност, дефинирана от непрекъснато взаимодействие.

Характеристики на кампуса

    Местоположения

    • Rome

      Via di Monte Giordano, 36, 00186, Rome

    Въпроси