Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Czech University of Life Sciences - Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Czech University of Life Sciences - Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Представление

История и актуален фокус

Историята на университета и факултета започва с основаването на селскостопанския отдел в Чешкия технически университет в Прага през 1906 г. с указ на император Франц Йосиф. Професор Стокласа, водеща фигура в селскостопанските науки по това време, е назначен за първи декан.

Университетът е създаден като независим орган с правителствен указ от 8 юли 1952 г. Агрономическият факултет, както е известен по онова време, е един от трите факултета-основатели на новия университет. Оттогава факултетът е основният център за обучение и подготовка на специалисти, главно за селскостопанските предприятия, научните изследвания и държавната администрация.

В последно време факултетът разширява обхвата си и през 2005 г. променя името си на Факултет по агробиология, храни и природни ресурси (FAFNR). Тази промяна в името характеризира преминаването от предимно селскостопанско образование и научни изследвания към по-широка насоченост, включваща нововъзникващи въпроси в областта на управлението на природните ресурси и качеството на храните.

Завършилите факултета са заети в селското стопанство, градинарството, животновъдството, защитата на културите, качеството на селскостопанските продукти, агробизнеса, управлението на природните ресурси, управлението на отпадъците, ландшафтната архитектура, развитието на селските райони и други области от значение за националната икономика. Нашите възпитаници намират работа не само като мениджъри, но и могат да работят в държавна администрация, научни и висши учебни заведения или като частни предприемачи.

Кои сме ние

С близо 4000 студенти и 300 служители FAFNR е вторият по големина факултет в Чешкия университет по природни науки (CULS) и най-големият факултет с подобна насоченост в Чешката република, признат и уважаван както в страната, така и в чужбина.

Какво предлагаме

Ние предлагаме висококачествено образование в широк спектър от бакалавърски, магистърски и докторски програми. Предлагат се редица учебни програми, които се фокусират върху селскостопанско и градинарско производство, градинска и ландшафтна архитектура, отглеждане на домашни животни, устойчиво използване на природните ресурси, храна и човешко хранене и много други. Ние провеждаме обширни изследвания, които са предпоставка за акредитация на нашите образователни програми и позволяват високо ниво на практическа подготовка с активно участие на студенти. Поддържаме тясно сътрудничество с водещите индустриални производители и доставчици на услуги, където прилагаме резултатите от приложните изследвания и нашите възпитаници могат да намерят работа.

Нашата дългосрочна стратегия

Нашата цел е да постигнем върхови постижения и широко признание в областите на нашите специализации. Затова инвестираме значителни инвестиции в техническа инфраструктура. Ние се застъпваме за непрекъснатото търсене на подобрена научна и педагогическа квалификация на нашите служители и подкрепяме висококачествени резултати от работата, сравними с международните стандарти. Нарастващият брой и качество на научните публикации, завършилите с висока степен на заетост, стимулиращи търсенето на нашето участие в международни консорциуми и мрежи и поддържане на постоянно сътрудничество с лидерите в индустрията, са сред основните ни цели и служат като важни индикатори за бъдещата ни посока.

Статистика

Днес Факултетът по агробиология, храни и природни ресурси е модерна и уважавана образователна и научна институция, която побира повече от 4000 студенти и 300 служители, със силна позиция в страната и чужбина.

  Характеристики на кампуса

  Нашите сгради са добре оборудвани с модерни съоръжения и поради високото ниво на непрекъснато техническо и лично развитие, факултетът просперира по време на своята 110-годишна традиция на предоставяне на образование и изследвания в областта на селското стопанство, храните и природните ресурси.

   Местоположения

   • Prague

    Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol , , Prague

   Въпроси