© Prague Film School / Ali Shreim
Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Представление

Факултетът по науки за околната среда е създаден на 1 юли 2007 г. въз основа на съгласието на Акредитационната комисия на Министерството на образованието, младежта и спорта (20 юни 2007 г.) и одобрението на Академичния сенат на CULS (26 юни 2007 г.). Факултетът е разделен на шест катедри, които обхващат цялата област на образованието и науката във факултета. В съответствие с Болонската декларация факултетът изцяло прилага тристепенна система на обучение и съчетава в себе си екологична и ландшафтна секция.

Катедри

  • Катедра "Приложна геоинформатика и пространствено планиране
  • Департамент за земеползване и благоустройство
  • Отдел Екология
  • Катедра "Приложна екология
  • Катедра "Екологични науки за Земята
  • Катедра "Водни ресурси и моделиране на околната среда

В момента факултетът предлага акредитирани специалности по чешки и английски език в бакалавърска, продължаваща магистърска и докторска степен на обучение.

Местоположения

  • Prague

    Faculty of Environmental Sciences Kamýcká 1176 , 16521, Prague

Въпроси