Czech University Of Life Sciences Faculty of Environmental Sciences

Czech University Of Life Sciences Faculty of Environmental Sciences

Czech University Of Life Sciences Faculty of Environmental Sciences

Представление

The Факултет по околна среда Е създадена на 1 юли 2007 г. въз основа на съгласието на Акредитационната комисия на Министерството на образованието, младежта и спорта (20 юни 2007 г.) и одобрението на академичния секретариат на CULS (26 юни 2007 г.). Факултетът е разделен на шест отдела, които обхващат цялата област на образованието и науката на факултета. Съгласно Болонската декларация, факултетът напълно изпълнява тристепенна система от изследвания и съчетава екологичен и пейзажен сектор в себе си.

ОТДЕЛИ

  • Катедра "Приложна геоинформатика и пространствено планиране"
  • Отдел за използване и подобряване на земята
  • Катедра "Екология"
  • Катедра "Приложна екология"
  • Отдел за екологични геологически науки
  • Отдел по водни ресурси и моделиране на околната среда

Факултетът понастоящем предлага акредитирани учебни дисциплини на чешки и английски език в бакалавърски, продължаващи магистърски и докторски степени.

Местоположения

  • Prague

    Faculty of Environmental Sciences Kamýcká 1176 , 16521, Prague

Въпроси