Chatham University

Chatham University

Chatham University

Представление

Chatham University подготвя своите студенти да градят живот с цел, стойност и пълноценна работа. Чрез развитие на професионални умения и обучение по либерални изкуства Chatham подготвя своите възпитаници да бъдат информирани и ангажирани граждани в техните общности; да разпознава и уважава многообразието на културата, идентичността и мнението; и да живеем устойчиво.

За тази цел нашата работа в класната стая и извън нея награждава нашите основни ценности за устойчивост; лидерство на жените и равенство между половете; ангажираност на общността; и разнообразие и включване.

Вдъхновена от възпитаникката и пионерката в областта на околната среда Рейчъл Карсън '29, устойчивостта е крайъгълен камък на нашата мисия, операции, академични предложения и въздействие въздействие, което беше признато с множество награди.

Местоположения

Местоположения
  • Pittsburgh

    Woodland Road, 15232, Pittsburgh

    Въпроси