Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Представление

Политиката за достъпност и включване на Centro Universitário Barriga Verde - Unibave, имаше първите си стъпки с изолирани действия по отношение на физическата структура и методологичните корекции в курсовете, в които бяха записани студенти с увреждания. В този период, в допълнение към адаптирането към законовите изисквания, се търси най-добрият начин за подпомагане на академици, учители и административни техници с увреждания, глобални разстройства на развитието и високи / умения и надареност.

Създаването на NAC (Nucleus Support Accessibility) беше емблематично действие по отношение на достъпността и приобщаващото образование на Unibave, тъй като няколко действия и персонализирана и артикулирана услуга с останалите сектори започнаха да се предлагат повече в кампуса, давайки видимост на институцията политика на достъпност и приобщаване.

Местоположения

Местоположения
  • Murialdo

    Murialdo, Бразилия

    Въпроси