Ball State University College of Health

Ball State University College of Health

Ball State University College of Health

Представление

Ние сме поели ангажимент да предоставим изключителен образователен опит на нашите студенти и да подобрим съответните ни дисциплини чрез научни изследвания и стипендии. Ние участваме в услуга на университета, професията и обществото. Ние ценим здравето и благополучието през целия живот, междупрофесионалното образование и стипендии, ангажираността на общността за развитие на основани на доказателства и най-добри здравни практики, учене през целия живот и уникалните качества, свързани с разнообразна популация.

Преподавателите по наука за хранене и здравеопазване са изследователи в съответните си области и имат успех не само в преподаването, но и в полевата практика. Те се гордеят с осигуряването на цялостно образование на учениците от бала в и извън класната стая.

Местоположения

Местоположения
  • Muncie

    W University Ave,2000, 47306, Muncie

    Въпроси