Augusta University College of Science and Mathematics

Augusta University College of Science and Mathematics

Augusta University College of Science and Mathematics

Представление

Колежът по наука и математика предоставя на студентите силни основи в науките, както и подготовка за кариера, гражданство и любов през целия живот към ученето.

Ние сме ангажирани да предоставяме опит, насърчаващ научни изследвания и открития, и сме посветени на създаването на възможности за интелектуален растеж и участие на общността.

Местоположения

Местоположения
  • Augusta

    15th Street,1120, 30912, Augusta

    Въпроси