École de Traduction et Interprétation ISTI – Cooremans

École de Traduction et Interprétation ISTI – Cooremans

École de Traduction et Interprétation ISTI – Cooremans

Представление

Репутацията на École de Traduction et Interprétation ISTI – Cooremans в Белгия и в чужбина е една от силните му страни: повече от 80 националности са представени сред неговите 1000 ученици. Брюксел, вторият град след Ню Йорк, който е домакин на най-голям брой международни институции, наистина е изключителен кръстопът, където езиците играят преобладаваща роля.

Със своето международно признание и 60-годишен опит (ISTI е основана през 1958 г.), училището е подписало споразумения за сътрудничество и мобилност със 110 университета в повече от 30 страни по света. Всяка година близо 200 ученици участват в различни програми за обмен с цел подобряване на езиковите им умения. Нашият отдел притежава и етикета EMT (European Master's in Translation), присъден от Генерална дирекция по преводи на Европейската комисия. Голям брой от нашите възпитаници работят и в големи международни институции (Европейска комисия, Европейски парламент, Съвет на Европа, ООН, НАТО, МВФ, ИКТ в Хага и др.).

Местоположения

Местоположения
  • Uccle

    Rue Joseph Hazard,34, 1180, Uccle

    Въпроси