We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Молдова

Най-добрите университети за Магистратура Програми в Молдова 2024

Брой институции: 3
  • Chisinau, Молдова

  Техническият университет в Молдова е основан през 1964 г. с първоначално име „Политехнически институт“, базиран на инженерни и икономически специалности, прехвърлени от Молдовския държавен университет. През първата година на обучение (1964 - 1965) университетът има 5140 студенти (от които 2085 редовни студенти), групирани в пет факултета: Електротехника, Механика, Технологии, Конструкции, Икономика. Преподавателският състав наброява 278 учители, от които само 36 имат академични степени и научни звания.

  • Chisinau, Молдова

  Университетът по европейски изследвания в Молдова (USEM) е висша частна образователна институция, съставна част от образователната система в Република Молдова и действа съгласно цялото свързано законодателство.

  • Chisinau, Молдова

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...