Популярни категории

Магистратури MSc

Степен магистър на науките (съкратено MSc) е академична степен, която се присъжда от университетите по цял свят след успешно приключване на образованието в сфера на естествените науки или област, свързана с технологиите.

Следване в магистратура по естествени науки автоматически означава, че правите значителен принос в професионалната си кариера. Освен това разширените кариерни перспективи за сметка на магистратурите по естествени науки осигуряват на студентите възможнот те да развиват важни лични качества и да се подготовят за докторантура. Ключовите академични области на знания за магистратурите по естествени науки са - биология и науки за живота, бизнес, инженерство и технологии. Студентите, следващи в магистратури по естествени науки, обикновено трябва да изнесат научно изследване и успешно да изържат защитата, след което вече могат да спечелят степента.

Разнообразието от различни магистратури по естествени науки може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните учебни програми по естествени науки, които също може да разгледате долу.

Последно добавени магистратури MSc

ISAT - Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports

Master Automotive Engineering for Sustainable Mobility

Декември 15, 2017
Тази двугодишна автомобилна инженерна програма в Европа на основно ниво (3 семестъра и 1 семестър за стаж) е изцяло преподавана на английски език в европейските автомобилни инженерни университети ISAT Nevers & Polytech'Orléans.… [+] [-]

Tufts University - School of Engineering

MSc Mechanical Engineering

Декември 13, 2017
Международните студенти трябва да имат статут на пълно работно време по всяко време.

HEAD - Geneva

майстор на изкуството в медийния дизайн

Декември 12, 2017
Предвиждайки предизвикателствата на технологичните, медийни дизайнери да придобият необходимите методи и инструменти за проектиране и създаване на проекти

Какво всъщност е магистър на науките и програми MSc?

Магистър на науките (MSc) се води като академична степен, която обикновено се присъжда за изследователски постижения в науките, инженерство или медицина. Университети по цял свят предлагат магистратури по естественонаучни дисциплини, които включват написване на изследвателска работа и аудиторни часове. Степен Магистър на науките не бива да се бърка със степен Магистър на изкуствата (MA), която се води академична степен по хуманитарни дисциплини, комуникации, география, социални науки, философия и свързани с горепосочените области дисциплини. Студентите със степен Магистър на науките придобиват ценни научни, технически и професионални знания и компетенции.

Какви са предимствата на степен магистър на науките?

Има много предимства за записване в магистърски програми по естественонаучни дисциплини; тези предимства се простират от лични до академични и професионални постижения. За успешно завършване на магистрърски програми по естествени науки задължително е студентът да подготви научно изследване, което развива лични и професионални качества, а също така - увереност, компетенции, комуникативни умения и други важни качества. Учебната програма в магистратури по естествени науки здраво се преплита с професионалното прилагане на получените знания от една страна, а от друга - осигурява здрава база за тези, които искат да продължат образованието си в аспирантура или докторантура. Работодатели от различни области, от обществени и частни институции високо преценяват приноса на академичната степен Магистър на науките в професионалните умения на кандидата, без разлика от това, за каква длъжност той или тя кандидатстват.

Какво се изучава в магистратурите по естествени науки?

Магистратури по естествени науки обикновено се падат между категориите - биология и науки за живота, техника и технологии, естествени науки, а понякога - бизнес, икономика и управление. Степен Магистър на науките е възможна също по хранителни науки, фармация, биотехнология, молекулярни науки и други естествени науки. Магистратурите по техника и технологии за много различни: гражданско строителство, компютърни науки, авиостроене, индустриален дизайн и много други. Астрономия, химия, математика и физика са само малката част от възможните специализации в естестенонаучните магистратури. Магистърска степен по Международен мениджмънт, глобална логистика или магистърска степен по маркетинг и мениджмънт са три примера на магистратури MSc, свързани с бизнеса.

Какви кариерни предимства може да ви предложи степента магистър на науките?

Потенциалните работодатели в големи и малки организации признават важната роля на висшето образование за развитието на вече работещи специалисти. Степен Магистър на науките имя голямо значение при различни ситуации, било веднага след завършване на бакалавърска програма или след няколко години професионален опит. Випускниците от магистратури по естествени науки имат много по-висок шанс за добра позиция при търсене на работа отколкото други специалисти с по-ниска академична степен. Магистратурите по естествени науки помагат на студентите да придобият знания и умения в технически, методологически и други области, които ще са ценни за решаване на реални задачи по време на работа.

Колко струва обучението в магистратурите по науките?

Таксите за обучението и други разходи може силно да се различават в зависимост от програмата, университета и държавата, където програмата се предлага. Някои частни университети, също както и обществени организации, и университетски факултети предлагат на студентите помощ във вид на стипендии за обучение, заличаване на разходите, свързани с обучението или частично компенсиране на таксата. Такава материална поддържка на студента може да става въз основа на финансово ограничени възможности или академичен успех. Важно е да се консултирате с отдела за прием в университетите директно за да разберете повече за таксите за обучение в определена магистърска програма. Кандидатстудентските комисии също може да предложат подробна информация за възможни финансови помощи и други материални подкрепи.

Какви са предимствата на онлайн магистратурите по науките?

Онлайн програми по естествени науки дават на студентите възможност да придобият образование и академична степен Магистър на науките без да правят компромиси с текущите си задължения и ангажименти. Следване в магистратури онлайн напоследък става много популярно при получаване на висше образование. Онлайн магистратури използват съвремени технологии за електронно обучение, което не само осигурява, но и подобрява качеството на учебния опит. С помощ на специални програми, софтуер за електронно обучение, дискусионни групи, виртуални конференции и електронна поща студентите, следващи с онлайн магистратури имат възможност на се общуват със състудентите си, професори и преподаватели директно, което максимизира положителния опит.

Какви са изискванията към дисертационен труд в магистърските програми по естествени науки?

Студентите, успешно приети в магистратури по естественонаучни дисциплини, трябва да подготвят научно изследване, което може да отнеме от няколко месеца до цяла година или повече. Научното изследване се провежда след приключване на обучението съответно на избраната научна методология за изследване, така че студента ще е подготвен за събиране на необходимите данни. След като данните се събират студентът трябва да ги анализира и за представи своите изводи и резултате от изследването във вид на писмена теза или дисертация. Понякога за да получат степен Магистър на науките студентите трябва да представят изследванията си пред комисия на преподаватели и колеги. Много често писмената теза или дисертацията е най-важната част от обучението в магистратури по естествени науки.