University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions

Представление

Прочетете официалното описание

Най-

зрение

Училището по сестрински грижи

Мисия

Мисията на училището по сестрински грижи

Стойности

Съответстващи на основните ценности на университета, ценностите на професиите на училищата по сестрински грижи и здравеопазване са да създават и поддържат среда, която насърчава върховите постижения в академичните усилия на здравните професии, основани на взаимно уважение, прозрачност, сътрудничество, професионализъм, творчество, разнообразие , културна чувствителност и духовност. Демонстрирайте личните ценности на почтеността, академичните постижения, уважението към себе си и другите, състраданието и грижата, личният растеж, отговорността и отчетността, професионализмът, страстта към справедливостта и личното здраве и благополучие. Положително влияние на сестринската практика и здравната среда чрез насърчаване на: здраве и уелнес, холистична грижа, грижа, насочена към пациента, застъпничество за пациента, дух на запитване и доказана практика, повишаване на безопасността и качеството, рентабилни грижи, нововъзникващи технологии, балансирани с хуманистични професионален и етичен процес на вземане на решения, по-голям достъп до грижи, особено за уязвими групи от населението, ефективна инфраструктура за общественото здравеопазване и обучение през целия живот. Мисията, визията и ценностите на училището за сестрински грижи

Клинична психология PsyD от USF SONHP на Vimeo.

Места

Сан Франциско

University of San Francisco

Address
920 Mason Street
San Francisco, CA 94129

Сан Франциско, Калифорния, Съединени Американски Щати
Телефон
+1 415-422-5555