Boston University Graduate School of Arts & Sciences

Представление

Прочетете официалното описание

Максимизирайте потенциала си за успех. Спечелете магистърска степен от Висшето училище по изкуства

Добре дошли! изкуства

Квалификации за прием

Тези, които са спечелили бакалавърска степен от акредитиран колеж или университет или с еквивалентно международно образование, могат да кандидатстват.

  • Вашата бакалавърска програма трябва да включва встъпителни изследвания в областта на хуманитарните, социалните и естествените науки; завършването на определени курсове без кредит може да се изисква, за да се отстрани дефицитът.
  • Можете да кандидатствате в магистърска програма, ако имате бакалавърска степен (ако притежавате тригодишна степен, може да се наложи да завършите едногодишна магистърска програма или следдипломна диплома по съответен предмет).
  • Не можете да се запишете едновременно в повече от една дипломирана програма, освен ако програмите са част от одобрена от БУ комбинирана степен.
  • Ако два пъти сте били отхвърляни за приемане в същата образователна програма, трябва да изпратите писмо за одобрение за кандидатстване от настоящия директор на аспирантура в катедрата, към която искате да приемете.

Места

Бостон

Address
Commonwealth Avenue,705
02215 Бостон, Масачузетс, Съединени Американски Щати