Tampere University

Представление

Прочетете официалното описание

Tampere University

Tampere University

Изследванията, направени в нашите центрове за върхови постижения (СЕ), варират от проучвания на културата на игрите до туморната генетика.

Места

Тампере

Address
Тампере, Финландия

Програми

MSc