University of Parma

Представление

Прочетете официалното описание

University of Parma е държавен университет. Като такъв, той е самоуправляващ се и има административна, организационна и счетоводна автономия, предоставяйки услуги на широката общественост. На 13 март 962 г. император Оттон I възлага на Уберто, епископа на Парма, посвещаването на университета в ' тата грамота ' - документ, който дава на епископа правомощието да разпорежда и избира законни водачи ( ' eligere et ordinare notarios ' ) , Този документ бе в основата на създаването на образователна институция, която ще продължи векове по-късно и все още се съхранява в архива на епископа ' в Парма.

Другият университет селище се намира в сърцето на града, с University ' и централната сграда, която се помещава ректор ' и офиса, административни учреждения, и на Правния отдел. В сърцето на града се намира и Медицинското училище, в района на болницата, отдел „Икономика“, отдел „Изкуство, писма“, отдел „История и социални науки“ и отдел „Древна култура, философия, образование и съвременни езици“. И накрая, ветеринарномедицинският отдел се намира в непосредствения северозападен покрайнини на града.

Места

Парма

Address
Парма, Емилия-Романя, Италия

Програми