Zaragoza Logistics Center

Представление

Прочетете официалното описание

ZLC

През 2008 г. испанското Министерство на образованието и науката официално призна ZLC за Служба за трансфер на знания (KTO). ZLC е член на Националния център за високи постижения в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, CNC LOGISTICA, който е създаден през 2006 г. от ZLC заедно с три други институции. Участието на този център поставя ZLC в водеща роля за определяне и координиране на инициативи научни изследвания, развитие и иновации в Испания в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки. ZLC има постоянната подкрепа на местната спестовна банка Ibercaja и Европейския социален фонд в нейната дейност.

Места

Сарагоса

Address
Zaragoza Logistics Center
Avenida de Ranillas 5, edificio 5A (EXPO), planta calle

50018 Сарагоса, Арагон, Испания

Кеймбридж

Address
Кеймбридж, Масачузетс, Съединени Американски Щати