CESIF

Представление

Прочетете официалното описание

CESIF

CESIF в Числа

CESIF е частна роден през 1990 г., чиято дейност е съсредоточена в фармацевтично, хранително биотехнологии, храни, химически, козметични и - като цяло - във всички свързани с него сектори, свързани със здравеопазването.

Graphic

изглед

Свят справка в обучение и консултации тясно специализирани, които допринасят за развитието на фармацевтичната, биотехнологии, храни, химически и козметичната индустрия; основни отрасли в икономиката.

мисия

Подвластни на икономически и социален напредък в областите, в които тя работи, както и тези, които участват в дейност, присъщи на една и съща фирма.

Ценности

ценности

Места

Испания онлайн

Address
Испания онлайн, Испания