SUPINFO International University

Представление

Прочетете официалното описание

SUPINFO е частна институция за висше образование, основана през 1965 г., призната от френската държава и световните лидери в компютърната индустрия. Със своите 36 кампуси във Франция и в чужбина, SUPINFO има призванието или главницата п обучава старши инженери, специалисти по информационни технологии и съобщения (ИКТ) и пряко във фирми, работещи при напускане на училището. SUPINFO дава "International магистър" степен на системи експертни и информационни сертифицирани от френската държава и регистрирани във Франция в Националния регистър на професионалното сертифициране на най-високо ниво, на ниво I (ВАС + пет години, магистър, инженер).

Бакалавър (ниво Baccalaureate 3 години), съответстващ на получаването на 180 ECTS (след като премина успешно изпитите, предвидени в B1, B2 и B3)

Международната магистърска M.Sc (ниво Baccalaureate пет години), признат от френското правителство да изравни 1 (ниво магистър, инженер), съответстващ на получаването на 300 ECTS (след като премина успешно изпитите, предвидени в B1, B2 , B3, М1 и М2)

Места

Брюксел

Address
Брюксел, Белгия