Университети в

Подробна информация за различни учебни заведения

Щракнете един от линковете долу и прочете за образованието в едно от посочените места. На страницата може да научите обща информация за държавата и интересни факти, освен това ще ви разкажем за местната система на образование, таксите за обучението, структурата на образователните програми, за образователните възможности за чуждестранни студенти и много друго. Също така на страниците ще намерите полезни съвети и практическа информация за здравно осигуряване, студентски визи и разноски за живеене.

Възможности за висше образование в цял свят

Следдипломното обучение, било то магистратури, МВА програми или кратки специализирани курсове, става все по-разпространено в съвременната икономика, характеризираща се със специализация и глобализация. На практика днес в някои страни се отчита по-голям растеж в броя на получените следдипломни степени и сертификати, в сравнение с растежа при бакалавърските програми. Хиляди университети по света предлагат магистърски програми, докторантури и курсове в почти всяка възможна академична област и всеки, който иска да продължи обучението си след завършване на висше образование, може да намери университет и програма, която идеално задоволява индивидуалните потребности за образование.

По света има различни типове университети и висши училища. Въпреки, че детайлите се варират във всяка страна, повечето падат в една от следните категории:

 • Университети с общ профил, които са насочени както към научно-изследователска дейност, така и към образователни курсове, и предлагат широк набор от академични дисциплини;
 • Бизнес училища, които се концентрират върху MBA програми и други квалификационни степени в сферата на бизнеса;
 • Технически висши училища, които са насочени към академични дисциплини, свързани с точните науки, технологиите и математиката;
 • Висши училища по изкуства, които са насочени към дисциплини, свързани с изкуствата – скулптура, живопис, театър, хореография и др.;
 • Образователни институции, които подготвят професионални преподаватели в сферата на началното и средно образование.

Студентите, които се записват за магистърска програма в университет, ориентирана към научно-изследователската дейност, могат да очакват, че от тях ще се изисква в допълнение към посещаваните курсове самостоятелно да подготвят изследователски проект или дипломна работа. Магистърските програми, предлагани от други институции, също може да изискват подготовка на някакъв вид проект, но предимно се концентрират върху лекционни курсовете и практически занятия. Почти всички докторски програми изискват самостоятелно научно изследване и дисертация.

Бъдещите студенти могат да изберат и обучение в чужбина, особено ако се интересуват от високо специализирани академични дисциплини, например международен бизнес или изследванията на Близкия Изток. Все повече студенти избират възможността да следват в някоя образователна програма в чужбина. Според Института по статитика на ЮНЕСКО(UNESCO UIS), броят студенти, които учат зад граница, е близо 4 милиона годишно, почти двойно повече в сравнение с 2 милиона през 2000 г. Около 28 процента от това число са студентите от Източна Азия и тихоокеанските страни, докато тези от Северна Америка и Европа съставляват около 15 процента. Страните, които изпращат най-много студенти в чужбина, са Китай, Индия и Република Корея. Около 6 процента от студентите от Централна Азия, и около 5 процента от Централна и Южна Африка учат зад граница. Това са регионите, които се отличават с най-голяма студентска мобилност. Настоящите топ дестинации за международни студенти са САЩ, Обединеното кралство, Австралия, Франция, Германия и Япония.

Много студенти следват в програми за онлайн и дистанционно обучение, преподавани в страни, различни от тази, в която пребивават. Те не са включени в статистиката на ЮНЕСКО, което прави общия брой международни студенти малко по-голям – вероятно над 4 милиона.

Студентите могат да решат да продължат образованието си в чужбина по различни причини, сред които може да назовем следните:

 • Възможността да избират измежду най-добрите програми в света по дадена академична дисциплина. Някои дисциплини са достъпни само в малък брой страни, а най-добрите програми понякога са достъпни само в определени региони. Например ако някой се интересува от изследвания на будизма, ще намери най-добрите програми в Тайланд.
 • Обучение в различна културна среда. Студентите, избрали магистратура, докторантура или специализация в областта на регионалните изследвания, могат да изберат програма, преподавана в съответния регион, за да се потопят изцяло в дадената култура. А студентите, които планират кариера в областта на международния бизнес, ще придобият безценен опит от живота в друга култура.
 • Подобряване на езиковите умения – ако програмата се преподава на език, различен от родния език на студента. Освен това, въпреки че много от международните магистърски и докторски програми сега се преподават на английски, дори и извън англоезичните страни, студентите биха имали възможността да подобрят езиковите си умения чрез допълнително обучение или от общуването с местното население.

При избора на следдипломна квалификация, студентите трябва да имат предвид следните фактори, когато решават дали да учат в родната си страна или в чужбина:

 • Разходите и таксите за обучението, включително и разноските за живот. Някои страни предлагат сравнително достъпно и дори безплатно образование, но високите жизнени разноски може да станат непреодолимо препятствие. Въпреки това много страни и отделни университети предлагат стипендии или други видове финансови помощи и някои от тях са насочени тъкмо към международните студенти. Има и големи разлики между страните по въпроса до каква степен се допуска международните студенти да работят, като в някои страни не е разрешено изобщо. Здравните осигуровки също варират широко между различните страни.
 • Качеството на полученото образование с оглед на разходите и други нематериални фактори, като пребиваването в друга културна среда и подобряването на езиковите умения. Въпреки че всички акредитирани магистърски програми са съобразени с достатъчно високи стандарти, методите на преподаване варират широко в зависимост от различните учебни заведения, програми и култури. Възможно е някои студенти да открият, че на чужд език не усвояват материала така добре, както на родния си.
 • Изискваните езикови умения. Студентите, които не владеят добре езика, на който се води обучението, или на който се преподава даден курс, може да се наложи да прекарат една година в повече, за да придобият нужното ниво. Понякога студентите могат да придобият това умение чрез обучение в родната си страна, но в други случаи се налага да прекарат допълнително време в чужбина.
 • Предлаганите форми на обучение, например редовно или задочно, онлайн или дистанционно обучение. Повечето държави изискват студентите, които пребивават в страната със студентска виза да посещават редовна форма на обучение. Въпреки това студентите, които вече живеят в чужбина с работна виза, могат да изберат задочна или вечерна форма на обучение. От своя страна програмите за онлайн и дистанционно обучение предлагат голяма гъвкавост.
 • Последствията за членовете на семейството – за студентите, които са семейни. Може да се налага и другите членове на семейството да владеят съответния език, а в някои страни не се разрешава семейните двойки да работят, дори и самият студент да може.

А сега можете да прегледате списъка с университети от цял свят. Ако вече знаете какво търсите, щракнете направо на съответната страна или учебна програма. Ако не, може спокойно да разгледате и да се запознаете с различните програми, предлагани по цялото земно кълбо.

Научете повече Свиване