Магистър по ремонт на сгради и съоръжения

Общ преглед

Описание на програмата

Образованието има за цел да осигури специализирано обучение в областта на обновяването, реконструкцията и модернизацията на сградите и съоръженията. Тази цел се постига чрез разширяване и обогатяване на теоретичните знания в подготовката на студентите, което ще позволи реализацията на завършилите в широк спектър от дейности в областта на строителството.

Инженерите, получили магистърска степен в тази област, придобиват знания и умения за решаване на структурни и технологични въпроси, свързани с обновяването на сгради и съоръжения, включително анализиране на техническата документация, подбор на подходящи материали и системи, изпълнение на различни операции в строителния процес, свързан с обновяването на сгради и съоръжения, икономически познания и управленски умения в строителната практика.

Завършилите инженери също така получават специфични умения за решаване на конкретни структурни и технологични въпроси, оценка на състоянието и анализ на поведението на конструкции и изолационни системи, проектиране на реконструирани сгради за сеизмични въздействия, проектиране и изпълнение на сгради със сухи строителни системи , проектиране и изпълнение на модерни фасадни системи, управление на инсталационните системи при ремонт на сгради и съоръжения.

След като завършат своето обучение, инженерите от "Обновяване на сгради и съоръжения" придобиват знания и умения за осъществяване на следните дейности:

 • Изготвяне на строителни проекти на сгради и съоръжения, свързани с тяхното обновяване, реконструкция и модернизация;
 • Изготвяне или участие в изготвянето на строителни и технологични проекти на сгради и съоръжения, свързани с техния ремонт, реконструкция и модернизация;
 • Провеждане на консултантски, технически и управленски дейности в строителната индустрия и по-специално в областта на обновяването, реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения;
 • Организиране и управление на предприятия, извършващи дейност в строителството, обновяването, реконструкцията и модернизацията;
 • Изпълнение на съвременни строителни материали за ремонт на сгради и материали;
 • Изготвяне на необходимата техническа документация, свързана с издаването на разрешително за строеж;
 • Извършване на научноизследователска и развойна дейност в областта на обновяването, реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения, ако са необходими задълбочени познания по теория и практика;
 • Извършване на експериментално изследване, одит на изпълнението и оценка на инженерните структури и съоръжения, на отделни елементи и компоненти;
 • Извършване на учебни дейности във висшите учебни заведения.

Завършилите магистърската програма "Обновяване на сгради и съоръжения" могат да намерят професионално развитие като:

 • Консултанти, технически експерти и ръководители на дейности, свързани с ремонт на сгради и съоръжения;
 • Проектанти на сгради и съоръжения, обект на обновяване, реконструкция и модернизация;

Професионалисти в областта на контролните органи, международните организации в областта на строителството, консултантските фирми.

Ръководител на програмата:

Акад. Ятко Иванов, ст.н.с.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation.

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation. Свиване