Магистър по архитектура

Общ преглед

7 locations available

Описание на програмата

Курсът има за цел насърчаването на архитектите, които са добре запознати с миналото, са наясно с последните новости и интелектуално обоснован, за да възприемат архитектура и дизайн за настоящето и бъдещето. Курсът ще се развива изследователска култура, където учениците се насърчават да се научат чрез експериментиране и разбират архитектура в разнообразен културен и екологичен контекст.

Най-характерното

 • Курсът за следдипломно се представял като платформа за извършване на различни изследователски проекти и стартиране на докторски програми за научни изследвания в бъдеще.
 • Курсът установи необходимост му в внедрявайки в рамките на студентите, способността да се справят със съвременните проблеми, засягащи архитектура и предвиждане на бъдещите насоки в областта на архитектурата и архитектурен дизайн практика.
 • Тя дава възможност да се смила наново своите умения за проектиране и призоваваме за научни изследвания, като следва тяхното разбиране на архитектурата през последните иновации в технологиите.

Минималната продължителност на програмите е 4 семестъра, но във всеки случай не повече от 8 семестъра изключение семестриално, изтеглени по медицински причини.

Следните норми като цяло ще бъдат следвани при възлагане на кредити за курсове.

 • Един кредит за всяка лекция / урок час седмично на семестър.
 • Един кредит за всеки дизайн студио / дисертация / теза сесия на два часа седмично на семестър.

Учебният план на Март. е така проектирана, че минималните предписано кредити, необходими за присъждане на степен е в границите на 80-95.

Средата на преподаване, изследване и на езика на докладите по проекта е английски.

ThesisWork

Теза се извършва под надзора на квалифициран учител в съответната служба.

 • Един кандидат може, обаче, в някои случаи, да бъде разрешено да работи по проекта в промишлена / Организация за научни изследвания, въз основа на препоръките на HOD, с одобрението на ръководителя на институцията. В такива случаи, тезата се контролира съвместно от супервайзор на отдела и един експерт от организацията и ученикът трябва да бъде инструктиран да посрещне надзора периодично и да присъстват на заседанията на преглед на комисиите за оценка на напредъка.
 • Тезата, която се преследва в продължение на минимум 15 седмици по време на финалния семестър.
 • Всеки кандидат прави M.Arch. трябва да бъдат насърчавани да изпрати документ за публикуване в един вестник или конференция на базата на неговата / нейната теза работа.

Възможности за работа

 • The M.Arch. Разбира се подобрява перспективите за кариера в правителството и частния сектор, за да се отговори на предизвикателствата, пред които е изправена съвременната архитектурна среда.
 • помага за разширяване на спектъра на знания в проектирането на сгради, градоустройство, GIS, а също и в процеса на планиране на градовете.
 • места за завършилите висше образование в по-добри позиции да бъдат предприемачи и стартиращи собствените си консултантски фирми.
 • осигурява по-добри възможности за висшисти в преследването на кариерата си в академичните среди.
 • предлага идеална платформа за продължаване на изследванията в страната и чужбина.
Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Hindustan College of Engineering, started in the year 1985, was conferred the "University Status" by University Grants Commission (UGC), Government of India, Under Section 3 of UGC Act 1956 from the a ... Научете повече

Hindustan College of Engineering, started in the year 1985, was conferred the "University Status" by University Grants Commission (UGC), Government of India, Under Section 3 of UGC Act 1956 from the academic year 2008-09 and under the name HITS (Hindustan Institute of Technology and Science). Свиване
Ченай , Ченай , Делхи , Coimbatore , мискет , Коломбо , Кочи + 6 Още По-малко