Популярни категории

Популярни магистратури

Магистратура се води като напреднала академична степен, която може да се спечели в университети по цял свят след успешно приключване на учебната програма. Магистърски програми обикновено продължават една-две години и осигуряват добра подготовка за бъдещата професионална реализация в избраната област. Магистърската степен осигурява на студентите многобройни професионални, индивидуални и академични предимства ако се сравняват с бакалавриатите.

Магистратурите се предлагат по много направления и в различни области: изкуство, бизнес, инженерство и технологии, право, хуманитарни науки, социални науки, биология и науки за живота, естествени науки. Във всяка от изброените по-горе области се предлагат много по-специализирани програми и дисциплини.

Разнообразието от различни магистратри може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните магистратури, които също може да разгледате долу.

Последно добавени магистратури

EAE Business School

Магистър по управление на веригата за доставки

Декември 15, 2018
Магистър по управление на веригата за доставки

SRH University Heidelberg

Магистър по инженерство във водната технология

Декември 14, 2018
Водната технология е един от ключовите моменти на екологичното инженерство и следователно е ключова част от нашето бъдеще. Поради замърсяването на околната среда, изменението на климата или увеличаващото се население на света, предизвикателствата по теми, свързани с водата, се променят. Магистърската програма "Вода" се фокусира върху тези теми. Той… [+] обхваща проблема с смекчаването на промените по отношение на проблемите като защита от наводнения и технологии, като обезсоляване и, разбира се, аспекти на устойчивостта и енергията. Водната технология включва теми от "Ориентирана към ресурсите канализация в развиващите се страни" до "Индустриална пречиствателна станция за отпадни води" и "Вода като енергиен източник". Нашата магистърска програма по "Водната технология" ви дава възможност да разберете глобалното направление на водната технология и да разработите решение основани на различни екологични проблеми. [-]

Universidad Central - Colombia

Магистърска степен по биоинженерство и нанотехнологии

Декември 14, 2018
Магистър по биоинженерство и нанотехнологии е съвместна инициатива между Централния университет и Университетската фондация по здравеопазване (FUCS), която разработва решения за проблемите, пред които е изправено нашето общество в областта на здравеопазването, околната среда и селското стопанство, като се започне от сближаването между науките за живота, фи… [+]зическите науки и инженерството. [-]

Университети в Република България

Променете място

Магистратури и степен "магистър"

Търсите начин да дадете летящ старт на кариерата си? Или искате да научите повече за професията си? Магистърска степен е прекрасен начин да постигнете и двете цели. Магистърски програми са достъпни в почти всяка възможна академична област и всеки може да намери университет и програма, която идеално задоволява индивидуалните потребности за образование според доходите и разписанието ви.

Типове магистратури и степени "магистър"

Въпреки че има специализирани програми, като например магистратура по инженерство (MEng, от англ. Master if Engineeting) или научноизследователска магистърска степен (MRes, от англ. Master of Research), по-голямата част на магистратурите се разделят на две категории за степен "магистър на изкуства" (MA) и "магистър на науките" (MSc). Степента "магистър на изкуства" (MA) обикновено е свързана с изучаване на хуманитарни науки, изящни изкуства, философия и социални науки. Степента "магистър на науките" (MSc) се фокусира върху точните и естествените науки, като техника и технологии, машиностроене, инженерство, математика и др. В допълнение към лекциите и практическите занятия магистратурите по естествените науки (MSc) включват научноизследователска работа и подготовка на голям квалификационен проект или теза - индивидуална или групова - това зависи от специфика на програмата.

Предимства на магистратури и степента "магистър"

Едно от най-големите предимства на магистърската степен е подобряване на възможностите за работа и кариера. Някои професии и специалности изискват магистърска степен като задължително условие за приемане на работа. Като пример на такива професии може да назовем статистик, асистент на лекар, психолог или педагогически съветник.

Някои други предимства на степента "магистър":

 1. По-високо ниво на заплащане в някои професии. Едно изследване на Forbes показва, че професионалисти с магистърска степен по електрическо инженерство или със степен MBA може да разчитат на годишна заплата над $100000 вече в средата на кариерата си.
   
 2. По-високо ниво на знания и умения, което ви прави ценен специалист за работодатели и разширява възможностите ви за интересна кариера с по-високо ниво отговорност.
   
 3. По-широк изглед към професията, което улеснява професионалното общуване с други специалисти от други институции.
   
 4. Изградена професионална мрежа контакти, включваща състуденти, преподаватели и завършили от други курсове.
   
 5. Демонстрация на ангажираност към професията си.
   
 6. Широки професионални знания в област, която ви е интересна.

Как да изберете магистратура

По света има хиляди магистърски програми, от които може да избирате. Магистърските програми обикновено продължават 1-2 години и за тях може да кандидатствате след като придобиете бакалавърска степен. На задочните и вечерните студенти може да потрябват повече от две години да завършат магистратура.

Преди да решите да кандидатствате за магистратура трябва да изберете основната дисциплина, която ви е интересна, и няколко допълнителни. Първият ви избор може да изглежда очевиден, избраната специална програма обаче може не предлага точно тези знания и професия, които искате да овладеете. Например, ако ви интересува бизнес, може да изберете една от магистратурите в област на финанси, икономика и човешки ресурси в съчетание с бизнес мениджмънт.

След като изберете областта на знанията, която ви е интересна, следващият въпрос е да изберете формата на програмата - редовна или задочна. Редовните програми осигуряват възможност напълно да се съсредоточите върху образованието и предлага най-много възможности, понякога обаче ще трябва да се преместите в друг град или държава и няма да можете да запазите работата си с пълен работен ден. Задочните и вечерните програми са по гъвкави от гледна точка на разписанието, някои от такива програми обаче не може да съчетаете с работа, ако работите пълен работен ден. Например, ако в избраната от вас програма занятията са през деня, трябва работата да ви позволява да посещавате занятията през деня. Преди да вземете решение препоръчваме ви да прецените всичките предимства и недостатъци на избраната програма, включително финансовата си ситуация, ако изберете редовна програма.

Много магистратури се предлагат в други форми, които не включват редовни занятия в аудитория. Онлайн и дистанционни програми напоследък стават все по-популярни и обикновено продължават същото време, както и традиционните магистратури. Онлайн програмите обаче няма да станат за всеки. Обикновено те изискват от студентите да са по-дисциплинирани и в по-малка степен осигуряват възможности за изграждане на професионална мрежа от контакти.

Колко средно продължава обучението в магистратура и какви са таксите?

Някои магистратури може да продължават два семестъра, обикновено обаче магистратурите продължават две години, а понякога обучението може да продължава до шест години. Всичко зависи от избраната област и дисциплина и броя на курсовете, които може да вземете на един семестър.

Таксите за обучение в магистратурите се различават много от държава на държава. В някои страни, например в Норвегия и Финландия, висшето образование по принцип е безплатно, включително и магистратурите. Повечето магистратури в САЩ струват между $20,000 и $30,000. Програмите в някои от най-престижните ВУЗове обаче може да струват два пъти повече от посочената сума. Ако вече имате работа с пълен работен ден, има вероятност работодателят ви да поиска да осигури част от разходите ви за образованието, ако избраната магистратура е свързана с професионалната ви сфера. Освен това, не бива да забравяте да грантове, стипендии, образователни субсидии и др. Някои от грантовете и стипендиите се предлагат точно за магистратурите и следдипломните програми.

Възможности за кариера със степен "магистър"

Едно изследване на Бюрото за трудова статистика на САЩ показва, че към 2020 година повечето професии ще изискват степен "магистър", включително в области на здравеопазваето и сфера на социалните услуги. Например, за такива професии като семеен лекар или консултант-психолог ще потрябва магистърска степен.

Дори ако изберете професия, която не изисква придобиване на степен "магистър", може да се окаже, че възможностите ви за кариера ще се ограничат много. Например, за професии в област на компютърните науки или инженерство по-скоро ще изберат някой със степен "магистър", ако дума става за мениджъри, технически специалисти и ръководители. Между другите професионални сфери, където кандидатите с магистърска степен ще имат голямо конкурентно предимство, може да назовем медицински сестри, педагогика, икономика, музика, изкуство и др.

Образованието за степен "магистър" е много ценен опит. Вие придобивате знания, подобрявате професионалните си умения, намирате нови запознанства, изграждате мрежа от професионални контакти и разширявате възможностите си за кариера. По света се предлагат стотици и хиляди магистратури и със сигурност между тях ще се намери програма, която точно да отговаря на интересите ви.