Дания

За Дания

Дания е малка Северна европейска държава, която осигурява мост между континентална Европа и скандинавските страни. Страната граничи с Швеция на север и Германия на юг и на бреговата ивица по протежение както на Северно и Балтийско море. Дания има една от най-високите стандарти на живот в света и наскоро бе обявен за най-щадящи климата страна в света. Основни отрасли са вятърната енергия, доставка и производство на машинни части, автомобили, играчки и спортни стоки.

 

Климат

Дания има умерен климат поради близостта на Северно и Балтийско море. Юли е най-горещият месец, със средни температури около 17 градуса C и февруари е най-студения месец, със средни температури около 0 градуса C. През нощта и температурите през деня не се различават значително в рамките на същия ден.Благодарение на високото ширина на страната, дните са много кратко през зимата, като само за 7-8 часа на дневна светлина и са много дълго време на лятото, с повече от 18 часа дневна светлина.

 

Култура

Въпреки малкия си размер, Дания е изпълнена с културни дейности и неща за вършене, от художествени галерии, музеи, градини и старинни замъци в зоологически градини и модерни увеселителни паркове като Legoland. Страната също се смята за кулинарен столица на Скандинавия и отворен сандвичи гарнирани с всичко, от зеленчуци за риболов са особено популярни.

 

Разходите за живот

Дания е доста скъпа страна, поради високия стандарт на живот. Въпреки това, ако студентът бюджети внимателно, те могат да очаквате да платите около € 800 до € 1100 на месец за наем, комунални услуги и други дребни разходи.

За Дания

Дания е малка Северна европейска държава, която осигурява мост между континентална Европа и скандинавските страни. Страната граничи с Швеция на север и Германия на юг и на бреговата ивица по протежение както на Северно и Балтийско море. Дания има една от най-високите стандарти на живот в света и наскоро бе обявен за най-щадящи климата страна в света. Основни отрасли са вятърната енергия, доставка и производство на машинни части, автомобили, играчки и спортни стоки.

 

Климат

Дания има умерен климат поради близостта на Северно и Балтийско море. Юли е най-горещият месец, със средни температури около 17 градуса C и февруари е най-студения месец, със средни температури около 0 градуса C. През нощта и температурите през деня не се различават значително в рамките на същия ден.Благодарение на високото ширина на страната, дните са много кратко през зимата, като само за 7-8 часа на дневна светлина и са много дълго време на лятото, с повече от 18 часа дневна светлина.

 

Култура

Въпреки малкия си размер, Дания е изпълнена с културни дейности и неща за вършене, от художествени галерии, музеи, градини и старинни замъци в зоологически градини и модерни увеселителни паркове като Legoland. Страната също се смята за кулинарен столица на Скандинавия и отворен сандвичи гарнирани с всичко, от зеленчуци за риболов са особено популярни.

 

Разходите за живот

Дания е доста скъпа страна, поради високия стандарт на живот. Въпреки това, ако студентът бюджети внимателно, те могат да очаквате да платите около € 800 до € 1100 на месец за наем, комунални услуги и други дребни разходи.