Последно добавени

EAE Business School

Магистър по лидерство и коучинг

Декември 15, 2018
Понастоящем всеки мениджър понастоящем се нуждае от високо ниво на технически умения, стратегическа визия за бизнеса и по-големи умения като мениджъри на таланти, отбори и в крайна сметка като мениджъри на хора. Магистър по лидерство и коучинг има за цел да отговори на професионалните нужди на тези, които се интересуват от насочване на професионалната… [+] си кариера в тази посока. [-]

SRH University Heidelberg

Магистър по инженерство във водната технология

Декември 14, 2018
Водната технология е един от ключовите моменти на екологичното инженерство и следователно е ключова част от нашето бъдеще. Поради замърсяването на околната среда, изменението на климата или увеличаващото се население на света, предизвикателствата по теми, свързани с водата, се променят. Магистърската програма "Вода" се фокусира върху тези теми. Той… [+] обхваща проблема с смекчаването на промените по отношение на проблемите като защита от наводнения и технологии, като обезсоляване и, разбира се, аспекти на устойчивостта и енергията. Водната технология включва теми от "Ориентирана към ресурсите канализация в развиващите се страни" до "Индустриална пречиствателна станция за отпадни води" и "Вода като енергиен източник". Нашата магистърска програма по "Водната технология" ви дава възможност да разберете глобалното направление на водната технология и да разработите решение основани на различни екологични проблеми. [-]

Universidad Central - Colombia

Магистърска степен по биоинженерство и нанотехнологии

Декември 14, 2018
Магистър по биоинженерство и нанотехнологии е съвместна инициатива между Централния университет и Университетската фондация по здравеопазване (FUCS), която разработва решения за проблемите, пред които е изправено нашето общество в областта на здравеопазването, околната среда и селското стопанство, като се започне от сближаването между науките за живота, фи… [+]зическите науки и инженерството. [-]

Университети в Република България

Променете място

Възможности за образование в университети и учебни заведения по света

Образователна система за търсене Masterstudies помага на университети и кандидат-студенти да намерят един друг в интернет! В страниците на нашия сайт може да избирате от над 30 000 образователни програми, които се предлагат от водещите университети и бизнес училища в над 70 държави по цял свят. Имате възможност да сравнявате програми, търсите стипендии, правите икономия на време като се свързвате с кандадатстудентските комисии в университетите директно от сайта ни!

Започнете да търсите възможности за бъдещето си образование като първо изберете академична степен, която бихте искали да спечелите:

Магистър по бизнес администрация (MBA) — научна степен, която осигурява подготовка на студентите за сериозна работа в бизнес сферата, започвайки от предприемачеството и малките бизнес проекти и стигайки до големите международни корпорации. Студентите и професионалистите с голям работен опит, които планират да преминат на следващото стъпало в кариерата си и да заемат ръководна позиция, ще придобият голямо предимство със степента MBA. Основните курсове се предлагат по такива дисциплини като финанси, управление на човешки ресурси, мениджмънт, бизнес право и етика; трябва да не забравяте, че докато някои MBA програми имат общ профил, другите са по-специализирани и боравят в една от областите: финанси, хотелиерство, международен бизнес, авиация и др. Много висши учебни заведения предлагат на студентите задочна форма на обучението, освен това студентите може да се обучават онлайн или в дистанционна форма. Завършилите MBA програмите обикновено бързо започват да се движат нагоре в кариерата си към ръководни позиции.

Степен EMBA (Executive MBA) — магистърска степен по бизнес за топ мениджъри и ръководители с голям практически опит. EMBA програмите осигуряват на студентите специални знания и инструменти, които са им необходими за предвижване нагоре в кариерата си, без разлика дали оставате в същата сфера или решите да изберете нова. Студентите в EMBA програми може да са от най-различни специалности и професии — инженери, предприемачи, мениджъри, лекари — и всеки от тях привнася уникален опит, знания и гледна точка в образователния процес. EMBA програмите обикновено дават на студентите възможност те да продължават да работят пълен работен ден паралелно с обучението, някои от работодателите дори са готови да поемат финансовите разноски и платят обучението на сътрудниците си. Курсовете в EMBA програмите осигуряват здрава база знания в такива дисциплини като финанси, маркетинг и счетоводство, като същевременно особен акцент се поставя върху развиване на специални умения за стратегическо мислене и знания за глобализацията. EMBA програмите идеално ще станат за професионалисти, които искат да подобрят кариерните и образователните си възможности без да се откъсват от работата; същевременно специалисти със степен EMBA много се търсят за ръководни позиции в различни области.

Магистърска степен — следдипломна академична степен, която осигурява на студентите по-специализирани знания в определена област или академична дисциплина. Магистратурите се предлагат почти за всяка академична дисциплина, от аерокосмическо инженерство до зоология. Освен традиционните редовни програми много магистратури се предлагат във вид на задочни, дистанционни и онлайн програми. Има няколко варианта на магистърски степени: MA (“магистър на изкуствата”), MSc (“магистър на естествени науки”), а понякога се среща и магистърска степен MEng (“магистър на техническите науки”). Всеки, който има интерес да придобие допълнителни знания и умения за професията си, има смисъл за се запише за магистратура, тъй като вземане академичен образователен курс в специална област може много бързо да осигури професионални знания, придобиване на които иначе може да отнеме много време. Студенти с магистърска степен често имат предимства за подобряване на кариерните си възможности, тъй като степента показва интереса им за избраната професионална област. Магистърската степен почти винаги изиграва голяма роля за приемане на решение относно записване на докторантура.

Степен LLM — магистърска степен по право, която се признава по цял свят. За получаване на тази степен обикновено се изисква около една година, обучението се фокусира върху специализирана област на право: екологично право, международно право и др. В повечето държави студентите трябва да имат вече готова магистърска степен по право за да получат възможност да се запишат за LLM програма, тъй като самата степен LLM без да е подкрепена с нищо повече, не дава право да се практикува право. Юридическите фирми, които се специализират в определени области на право или имат международна клиентска база често търсят специалисти със степен LLM, тъй като това е сигурен показател, че такъв специалист има необходими знания и умения да практикува право на международно равнище.

Докторска степен, или PhD — висша академична степен, която показва, че сте стигнали най-високото академично ниво в съответната професионална област. Докторската степен може да се получи почти във всяка академична област на знания и обикновено изисква сериозно научно изследване, написване на теза или дисертация с оригинална, специализирана тема. Повечето докторски програми изискват вземане поне на няколко редовни курса и обучението може да продължава няколко години. Голяма част студенти в докторски програми избират редовна форма на обучението, задочните програми обаче, както и дистанционните и онлайн програми напоследък стават все по-популярни и по-достъпни. Много международни програми се преподават на английски. Въпреки че от традиционна гледна точка студенти с докторска степен избират академична или изследователска кариера, напоследък става ясно, че докторската степен започва много да се цени и в практически области, особено там, където специализираните знания за инженерство или техника може да изиграят ключова роля.

Специализирани курсове се предлагат за хора, които имат желание и интерес да получават знания непрекъснато, през целия си живот, и да разширяват уменията си в определена област без да получават научна степен. Курсовете включват индивидуални краткосрочни курсове по специализирани теми и сертификационни програми, за които обикновено е достатъчно да се вземат 2-4 курса. Курсовете обикновено акцентират вниманието си върху практическото знание, студентите да имат възможност незабавно да прилагат придобитите умения в работата си. Въпреки че повечето курсове са редовни, има достъпни дистанционни и онлайн курсове. Краткосрочните редовни курсове обикновено преминават много интензивно и в течение на кратък период, обикновено 1-2 седмици, докато онлайн курсовете дават на студентите възможност да следват в индивидуален ритъм. Без разлика от методиката и формата на обучението, такива курсове дават възможност бързо да се придобият знания в някоя нова област или да се подновят добре забравените знания. Студентите и работодателите извличат голяма полза от краткосрочните курсове и програми за сертифициране, затова много работодатели са готови да поемат разноските за обучението.

Университети, колежи, бизнес училища и технологични институти по цял свят отварят вратите си за аспиранти и бъдещи доктори в която и да е област на знания и дисциплина. Въпреки че повечето аспирантури и докторати се преподават на родния език на държавата, където се разполага университета или училището, много докторати вече се предлагат и на английски и други популярни езици, което прави международното обучение по-достъпно и удобно за чужди студенти. Международното обучение дава на студентите възможност да се записват за най-добрите програми по академичните им дисциплини, запознават ги с нови езици и култури, осигуряват уникален опит на междукултруно общуване, което е от първостепенно значение за работа в международни компании и корпорации.